Gravminde-databasen

Bevaringsværdige gravminder på Lolland og Falster

Forside | Vælg kirkegård | Søg begravede

Aastrup (0844) | Gravsted: 1_80-81_pastorSmidth

Gravminde nr.22

Registreringsårsag(er):
Over 100 År
Egnstypisk Mindesmærke
Fortjenstfulde Personer
Andet:
Pastor Smidth blev en central figur i lokalsamfundet

Inskription:
I. H. SMIDTH SOGNEPRÆST PROFESSOR OG RIDDER AF DANNEBROG FØD 1769 DØD 1847
Udsmykning:
I en sandstensramme med randprofil øverst er i fronten indfældet en inskriptionstavle i hvid marmor. Oven på denne sten et markant sammensat kors, ligeledes i hvid marmor. Inskription: Indhuggede versaler.

Mål:
Højde med sokkel: 160, heraf korset 89 cm Højde uden sokkel: Selve sandstensstelen 62 Bredde: Stele 53, korsarme 53 Dybde: Stele 28, kors 7
Materialer:
Sandsten og marmor
Type:
Kors - med markant postament i form af stele    (minde-typer)

Tilstand:
God
Jævn
Især marmortavlen er medtaget af vejr og vind, men også sandstenen bærer præg af den høje alder.

Dokumenteret:
Dato: 07-11-2010

Øvrigt:
Litteratur: P.Rhode: Laaland og Falsters Historie, II, 1859, s. 99 I. Barfod, Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, 1851, s. 153-55 Danmarks Kirker, Maribo amt, 1951, s. 1475. Harald Jørgensen og Friedlev Skrubbeltrang: Det Classenske Fideicommis i 150 Aar, 1942, s. 367 Åstrup sogn på Falster, 1976, s. 197ff Jens Lose: Moseby Præstegård 400 år, 1596-1996. Jubilæumsskrift, s. 52-4Note: Tre beslægtede gravminder, hvoraf det enkle i midten er ældst. Grotten til venstre med udsmykningen udhugget i selve grotten er fra midten af 1800-tallet, mens typen til højre, hvor bladene "hænger ned" er lidt senere. (Gravmindet til højre virker sammenstykket, så grotten kan sagtens være lidt yngre end tavlen, der er fra 1868).
Dato: 10-05-2010 Ini: HC
MuseumsNr: MLF_0119_22c-23b-24bDato: 10-05-2010 Ini: HC
MuseumsNr: MLF_0119_22b


Begravede:

Efternavn: Smidth
Fornavn(e):Jens Hansen
Født:19.7.1769
Død:20.1.1847
Stilling:Sognepræst
Sted:Aastrup
Andet:Søn af inspektør på Corselitze, se Gravminde nr. 5 og 6 på Sønder Kirkeby kirkegård, hvor faderen og en bror ligger begravet. Startede sin præstegerning på Fyn, men kom allerede i 1804 til Aastrup. 1816 titulær professor og 1826 Ridder af Dannebrog. Som habil botaniker satte han sit præg på præstegårdshaven i Moseby. Stærkt engageret i at få skoleforholdene i sognet i en god gænge. Generelt afholdt - og berømmet for sine nytårsprædikener. Dødsdato fra kirkebog.


Åbne Samlinger / Museum Lolland-Falster 2011, 2014 og 2016