Gravminde-databasen

Bevaringsværdige gravminder på Lolland og Falster

Forside | Vælg kirkegård | Søg begravede

Nysted (0707) | Gravsted: 1_F_LAP_1864-Minde

Gravminde nr.12

Registreringsårsag(er):
Over 100 År
Særlig Udsmykning
Særlig Inskription
Kunstner Kunsthistorisk
Fortjenstfulde Personer
Gravstedets Indretning
Andet:
Kirkegårdens mest markante gravminde.

Inskription:
På obeliskens østre side: Hans Rasmussen Lars Clausen Thorvald Chr. Wisberg Ander Ipsen Christen Edvardsen Martin Bruun Niels Christensen Mads Hansen Corp. Hans Hansen Jens Andersen Ballerup NIels Christensen Hedehuus Søren Peter Laurssen. Vi have en Gud, som er en Gud til megen Salighed for den Herre Herre[n] ere Udgange fra Döden. Ps. 68, 21 Herren bevare de Trosfaste Ps. 31, 24 På obeliskens vestre side: Dette Monument er opreist den 6te October 1865 af Beboere i Nysted, Landsognet og Herritzlev til taknemlig Erindring om de 12 Fædrenelands Forsvarere som i 1864 döde paa Aalholms Lazareth.
Udsmykning:
Monumentet over de faldne er kronet af en hjelm på obeliskens top. På mellemsoklen, der afsluttes med en trekantgavl og akroterier til alle fire sider, er mod øst en laurbærkrans omgivet af to (nedadvendte) fakler samt - i "gavlfeltet" - to krydsende dannebrogsflag. Nordsidens gavlfelt har et par krydsende geværer med bajonetter, sydsidens to krydsende kårder og vestsidens to krydsende kanonløb - samt tre kugler. Inskription: Indhuggede navne med latinske bogstaver, sortmalede.

Mål:
Højde med sokkel: Ca. 350 cm Højde uden sokkel: Ca. 285 cm (incl. mellemsokkel med ornamenter 87 cm) Bredde: Hovedsten lige over mellemsokkel/cippus-leddet ca. 40 cm Dybde: Som bredde
Materialer:
Grå sandsten - med udhugget dekoration. Soklen er støbt i cement.
Type:
Obelisk    (minde-typer)

Tilstand:
God
Jævn

Dokumenteret:
Dato: 09-12-2009

Øvrigt:
Sammenlign med gravmindet for faldne fra 1864 på Tårs kirkegård.Note: Navne-søjlen på obeliskens østside.
Dato: 09-12-2009 Ini: HC
MuseumsNr: MLF_0127_12bNote: Obeliskens sydside.
Dato: 09-12-2009 Ini: HC
MuseumsNr: MLF_0127_12dNote: Obeliskens nordside med de krydsende geværer med bajonetter.
Dato: 09-12-2009 Ini: HC
MuseumsNr: MLF_0127_12eNote: Udsmykningen på østsiden af mellemsoklen under navnene på de faldne. Her er laurbærkransen og de krydsende dannebrogsflag i centrum - til minde om de faldnes patriotiske indsats for fædrelandet. På hovedfeltet ses de nedadvendte fakler, som symboler for døden, omkring hæderskransen af laurbær.
Dato: 09-12-2009 Ini: HC
MuseumsNr: MLF_0127_12fNote: Bemærk standernes små "spydspidser" foroven.
Dato: 09-12-2009 Ini: HC
MuseumsNr: MLF_0127_12gNote: Øbesliskens vestre side.
Dato: 10-12-2009 Ini: HC
MuseumsNr: MLF_0127_12c


Begravede:

Efternavn: Clausen
Fornavn(e):Lars
Død:1864

Efternavn: Rasmussen
Fornavn(e):Hans
Død:1864

Efternavn: Wisberg
Fornavn(e):Thorvald Chr.
Død:1864

Efternavn: Hansen
Fornavn(e):Hans
Død:1864

Efternavn: Christensen Hedehuus
Fornavn(e):Niels
Død:1864

Efternavn: Christensen
Fornavn(e):Niels
Død:1864

Efternavn: Ipsen
Fornavn(e):Anders
Død:1864

Efternavn: Laurssen
Fornavn(e):Sören Peter
Død:1864

Efternavn: Andersen Ballerup
Fornavn(e):Jens
Død:1864

Efternavn: Hansen
Fornavn(e):Mads
Død:1864
Stilling:Corp.

Efternavn: Bruun
Fornavn(e):Martin
Død:1864

Efternavn: Edvardsen
Fornavn(e):Christen
Død:1864


Åbne Samlinger / Museum Lolland-Falster 2011, 2014 og 2016