Gravminde-databasen

Bevaringsværdige gravminder på Lolland og Falster

Forside | Vælg kirkegård | Søg begravede

Torkildstrup (0812)

Gravsted: 1-0704-04-06

KgNr: 1
AfsNr: 0704
Gravplads: 4
Tilhørende: 04-06
Projektering: Det er oplyst af m enighedsrådet, at der er et gravkammer til urnen under jorden. Stenen bør derfor blive stående på stedet.
Torkildstrup (0812) | Gravsted: 1-0704-04-06

Gravminde nr.14

Registreringsårsag(er):
Særlig Inskription
Fortjenstfulde Personer
Andet:
Stenen har i sin udformning stærk lighed med mindestenen for B.S. Ingemann foran Torkildstrup Præstegård.

Inskription:
1878 1956 HANS VIGGO FRIBORG CREDO QUIA ABSURDUM
Udsmykning:
Stenen har i meget enkel form en grottelignende karakter. Skriftfeltet er en blænding med runding som en himmelport. Inskriptionen: Versaler, indhuggede, sorte

Mål:
Højde med sokkel: Højde uden sokkel: 91 Bredde: 98 Dybde: 60
Materialer:
Granit, lys grå
Type:
Grotteagtig - med himmelport?    (minde-typer)

Tilstand:
God
Jævn

Dokumenteret:
Dato: 31-12-2008

Øvrigt:
Efter oplysning fra graver/menighedsråd er urnen nedsat i et gravkammer, hvorfor stenen bør bevares på stedet. Til sammenligning bringes herefter et fotografi af mindesmærket for B.S. Ingemann, der står ud til vejen uden for præstegården, hvor digteren blev født.Dato: 19-06-2008


Note: Stenen for B.S.Ingemann - uden for Torkildstrup præstegårdshave.
Dato: 09-12-2008


Dato: 10-05-2011


Begravede:

Efternavn: Friborg
Fornavn(e):Hans Viggo
Født:1878
Død:1956
Andet:Hans Viggo Friborg stod - sammen med sogneboerne i øvrigt - bag restarureringen af Torkildstrup stubmølle. Stensætningen i soklen kaldes da også Friborg. Endvidere har han bekostet en præstetavle i kirken, se foto. Som påpeget er hans gravmæle meget lig mindstenen for B.S. Ingemann. Måske den også er bekostet af Friborg?

 

Åbne Samlinger / Museum Lolland-Falster 2011, 2014 og 2016