Gravminde-databasen

Bevaringsværdige gravminder på Lolland og Falster

Forside | Vælg kirkegård | Søg begravede

Aastrup (0844)

Gravsted: 1_80-81_pastorSmidth

KgNr: 1
Gravplads: 80
Tilhørende: 80-81Note: Pastor Smidths familiegravsted ligger tilbagetrukket i det nordvestre hjørne af kirkegården - neden for højen.
Dato: 10-05-2010 Ini: HC
MuseumsNr: MLF_0119_22a,23a og 24aAastrup (0844) | Gravsted: 1_80-81_pastorSmidth

Gravminde nr.22

Registreringsårsag(er):
Over 100 År
Egnstypisk Mindesmærke
Fortjenstfulde Personer
Andet:
Pastor Smidth blev en central figur i lokalsamfundet

Inskription:
I. H. SMIDTH SOGNEPRÆST PROFESSOR OG RIDDER AF DANNEBROG FØD 1769 DØD 1847
Udsmykning:
I en sandstensramme med randprofil øverst er i fronten indfældet en inskriptionstavle i hvid marmor. Oven på denne sten et markant sammensat kors, ligeledes i hvid marmor. Inskription: Indhuggede versaler.

Mål:
Højde med sokkel: 160, heraf korset 89 cm Højde uden sokkel: Selve sandstensstelen 62 Bredde: Stele 53, korsarme 53 Dybde: Stele 28, kors 7
Materialer:
Sandsten og marmor
Type:
Kors - med markant postament i form af stele    (minde-typer)

Tilstand:
God
Jævn
Især marmortavlen er medtaget af vejr og vind, men også sandstenen bærer præg af den høje alder.

Dokumenteret:
Dato: 07-11-2010

Øvrigt:
Litteratur: P.Rhode: Laaland og Falsters Historie, II, 1859, s. 99 I. Barfod, Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, 1851, s. 153-55 Danmarks Kirker, Maribo amt, 1951, s. 1475. Harald Jørgensen og Friedlev Skrubbeltrang: Det Classenske Fideicommis i 150 Aar, 1942, s. 367 Åstrup sogn på Falster, 1976, s. 197ff Jens Lose: Moseby Præstegård 400 år, 1596-1996. Jubilæumsskrift, s. 52-4Note: Tre beslægtede gravminder, hvoraf det enkle i midten er ældst. Grotten til venstre med udsmykningen udhugget i selve grotten er fra midten af 1800-tallet, mens typen til højre, hvor bladene "hænger ned" er lidt senere. (Gravmindet til højre virker sammenstykket, så grotten kan sagtens være lidt yngre end tavlen, der er fra 1868).
Dato: 10-05-2010


Dato: 10-05-2010


Begravede:

Efternavn: Smidth
Fornavn(e):Jens Hansen
Født:19.7.1769
Død:20.1.1847
Stilling:Sognepræst
Sted:Aastrup
Andet:Søn af inspektør på Corselitze, se Gravminde nr. 5 og 6 på Sønder Kirkeby kirkegård, hvor faderen og en bror ligger begravet. Startede sin præstegerning på Fyn, men kom allerede i 1804 til Aastrup. 1816 titulær professor og 1826 Ridder af Dannebrog. Som habil botaniker satte han sit præg på præstegårdshaven i Moseby. Stærkt engageret i at få skoleforholdene i sognet i en god gænge. Generelt afholdt - og berømmet for sine nytårsprædikener. Dødsdato fra kirkebog.

 

Aastrup (0844) | Gravsted: 1_80-81_pastorSmidth

Gravminde nr.23

Registreringsårsag(er):
Over 100 År
Egnstypisk Mindesmærke
Særlig Udsmykning
Andet:
Grottesten af ældre type

Inskription:
ELLEN SMIDTH FØDT JESSEN, F. 25 FEBR. 1775, D. 4 JAN. 1851. KJÆRLIGHED VAR DIT LIV KJÆRLIGHED REISTE DIT MINDE
Udsmykning:
Sandstengrottens front er smykket med vedbendslyng, der løber op over soklen. I fronten er indsat en inskriptionsplade i marmor, ligesom der oven på grotten ses et marmorkors. Inskription: Indhuggede versaler.

Mål:
Højde med sokkel: 107, heraf kors 39 Højde uden sokkel: 50 Bredde: 48 Dybde: 15
Materialer:
Sandsten og marmor
Type:
Grotte    (minde-typer)

Tilstand:
God
Jævn
Marmortavlen er noget medtaget. Korset synes at være nyt.

Dokumenteret:
Dato: 07-10-2010

Øvrigt:
Litt.: P.Rhode, Laalland og Falsters Historie, II, 1859, s. 100. Sammesteds vedr. provst Friedlieb, I, s. 229, og II, s. 190. I. Barfod, Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, 1851, s. 1t54-55 Jens Lose: Moseby Præstegård 400 år, 1596-1996. Jubilæumsskrift, s. 52Note: Grottesten af ældre type.
Dato: 10-05-2010


Begravede:

Efternavn: Smidth
Fornavn(e):Ellen
Fødenavn(e):Jessen
Født:25.2.1775
Død:4.1.1851
Andet:Født Jessen. Stenen er sat for pastor Smidths anden hustru, der var enke efter provst Friedlieb, senest præst i Idestrup - til sin død i 1806 (sidstnævntes tredie hustru). Ellen Jessen var datter af forpagteren på Skørringe.

 

Aastrup (0844) | Gravsted: 1_80-81_pastorSmidth

Gravminde nr.24

Registreringsårsag(er):
Over 100 År
Egnstypisk Mindesmærke
Fortjenstfulde Personer
Andet:
Fiskerikonsulent for ministeriet

Inskription:
ANTON JULIUS SMIDTH MINISTERIETS FISKERI CONSULENT F. 1 MAI 1809 - D. 1 AUG. 1868 HAN VAR EN TROFAST MAND EN KIERLIG FADER HAN ARBEJDEDE TIL DET SIDSTE FOR AT GAVNE SIT FÆDRELAND OG SINE MEDBORGERE VELSIGNET VÆRE HANS MINDE
Udsmykning:
Grottesten med vedbendranker på front og sokkel, samt med inskriptionstavle i marmor og marmorkors med kløverbladsender. Øverst på grottens front et håndtryk i biscuit - symbol på trofasthed. Inskription: Indhuggede versaler.

Mål:
Højde med sokkel: 119, heraf kors 40 Højde uden sokkel: 70 Bredde: 50 Dybde: 15
Materialer:
Sandsten og marmor
Type:
Grotte    (minde-typer)

Tilstand:
God
Jævn
Grottestenen lidt medtaget. Det ser ud som om tavlen er flyttet fra en anden indramning; den er lidt for klein til grotten.

Dokumenteret:
Dato: 07-11-2010

Øvrigt:
Litt.: P.Rhode, Laaland og Falsters Historie, II, 1859, s. 100 I. Barfod, Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, 1851, s. 155Dato: 29-01-2011


Dato: 10-05-2010


Begravede:

Efternavn: Smidth
Fornavn(e):Anton Julius
Født:1.5.1809
Død:1.8.1868
Stilling:Fiskerikonsulet for ministeriet
Andet:Omtales som anerkendt skuespiller.

 

Åbne Samlinger / Museum Lolland-Falster 2011, 2014 og 2016