Gravminde-databasen

Bevaringsværdige gravminder på Lolland og Falster

Forside | Vælg kirkegård | Søg begravede

Herritslev (0801)

Gravsted: 1_199_Raben_Lund_Qvist

KgNr: 1
Gravplads: 199
Tilhørende: 199
Beplantning: En stor gammel hængeask med vedbend op ad stammen. Contoneaster.
Belægning: Græs
Kantafgrænsning: En granitsokkel ligger tilbage fra en tidligere indhegning - sandsynligvis med smede- eller støbejernsgitter.
(OBS! På en tegning på graverkontoret ses et enkelte smedejernsgitter om gravstedet).
Mål: Bredde mod gang: 720
Dybde: 600
Tilstand: Jævn
Gitteret mangler.Dato: 28-03-2011 Ini: HC
MuseumsNr: MLF_0124_2-5aDato: 28-03-2011 Ini: HC
MuseumsNr: MLF_0124_2-5bHerritslev (0801) | Gravsted: 1_199_Raben_Lund_Qvist

Gravminde nr.2

Registreringsårsag(er):
Over 100 År
Kunstner Kunsthistorisk
Gravstedets Indretning
Andet:
Ældre ligsten, registreret som pendant til ægtefællens sten på trods af den ringe stand.

Inskription:
HERUNDER HVILER CHRISTINE MARIE LUND FØD ALMQVIST FØDT  IANUARI 1768 DØD  UARI 1831 [Fejlskrivning for 1830]
Udsmykning:
Den røde sandstensligsten har hvide marmorrosetter i de øvre hjørner. Inskription: Indhuggede versaler

Mål:
Højde med sokkel: Højde uden sokkel: (120) Bredde: 75 Dybde:
Materialer:
Sandsten, rød. Rosetter i hvid marmor
Type:
Ligsten    (minde-typer)

Tilstand:
Slet
Meget medtaget af frostsprængninger.

Dokumenteret:
Dato: 28-03-2011Dato: 04-08-2010


Dato: 28-03-2011


Begravede:

Efternavn: Lund
Fornavn(e):Christine/Kirstine Marie
Fødenavn(e):Qvist
Født:Januar 1768
Død:22.1.1830
Andet:Født Qvist. Oplysninger om dødsdag og -år fra kirkebogen.

 

Herritslev (0801) | Gravsted: 1_199_Raben_Lund_Qvist

Gravminde nr.3

Registreringsårsag(er):
Over 100 År
Kunstner Kunsthistorisk
Fortjenstfulde Personer
Andet:
Forpagter af gården Egholm, der blev oprettet i begyndelsen af 1700-tallet af en nedlagt landsby. (Under Ålholm).

Inskription:
HERUNDER HVILER HANS LUND FØD 10DE AUGUST 1760 DØD 21DE DECEMBER 1840 _________ FRED MED DIT STØV DIN SJEL ER FORKLARET HOS GUD
Udsmykning:
I den røde granitsten er i hjørnerne hvide marmorrosetter. (9 cm i diameter) Inskription: Udhuggede versaler

Mål:
Højde med sokkel: Højde uden sokkel: 120 Bredde: 75 Dybde:
Materialer:
Sandsten, rød
Type:
Ligsten    (minde-typer)

Tilstand:
Jævn
Som hustruens gravminde er også dette præget af frostsprængninger - men i mindre grad.

Dokumenteret:
Dato: 28-03-2011

Øvrigt:
Litteratur: Trap, Danmark, Maribo amt, 1955, s. 917.Dato: 28-03-2011


Begravede:

Efternavn: Lund
Fornavn(e):Hans
Født:10.8.1760
Død:21.12.1840
Stilling:Forpagter
Sted:Egholm
Andet:Oplysninger fra kirkebog

 

Herritslev (0801) | Gravsted: 1_199_Raben_Lund_Qvist

Gravminde nr.4

Registreringsårsag(er):
Over 100 År
Særlig Inskription
Kunstner Kunsthistorisk
Gravstedets Indretning
Andet:
Grotte af ældre type med udhugget vedbendslyng.

Inskription:
HERUNDER HVILER ANNA MARGRETHE LEHNSGREVINDE AF RABEN, FØD LUND, FØDT 11 IANUAR 1803 DØD 23 NOVEMBER 1851 EN SIÆL UDEN STØVHYTTE BOEDE, EN SIÆL SOM PAA FRELSEREN TROEDE OG LÆNGTES MED HAAB MOD DET HØIE MED GUD OG HANS GLÆDE FOR ØIE.
Udsmykning:
Udhugget vedbendslyng på stenens sokkel og front, hvori der også øverst er en halvrund blænding med en lille marmor bikube - symbol for vindskibelighed/flid. Oven på grotten et stort marmorkors - med samling i krydset. Også inskriptionstavlen er i marmor. Inskription: Indhuggede versaler, sorte

Mål:
Højde med sokkel: 95 + 107 (kors) Højde uden sokkel: 80 Bredde: 83, korsarm 63 Dybde: 40, kors 6,5
Materialer:
Sandsten, grå, og hvid marmor
Type:
Grotte - med kors    (minde-typer)

Tilstand:
God
Velbevaret trods den høje alder.

Dokumenteret:
Dato: 28-03-2011

Øvrigt:
Litt.: Nysted, 600 års jubilæumsskrift, ved John Voigt, 2009, s. 22. Med foto.Dato: 28-03-2011


Dato: 28-03-2011


Begravede:

Efternavn: Raben
Fornavn(e):Anne Margrethe
Fødenavn(e):Lund
Født:11.1.1803
Død:23.11.1851
Stilling:Lensgrevninde
Sted:Ålholm
Andet:Gift med grev Gregers Christian Raben, Aalholm (22.3.1896.22.5.1875).

 

Herritslev (0801) | Gravsted: 1_199_Raben_Lund_Qvist

Gravminde nr.5

Registreringsårsag(er):
Egnstypisk Mindesmærke
Gravstedets Indretning

Inskription:
QVIST LUNDs FAMILIEBEGREAVELSE _______
Udsmykning:
Stenens form er udsmykningen Inskription: Indhuggede versaler

Mål:
Højde med sokkel: 57 Højde uden sokkel: 50 Bredde: 30-34 Dybde: 10-12
Materialer:
Granit, grå, med poleret front
Type:
Himmelport    (minde-typer)

Tilstand:
God

Dokumenteret:
Dato: 28-03-2011Dato: 04-08-2010


Dato: 28-03-2011


Begravede:

Efternavn: Qvist Lund

 

Åbne Samlinger / Museum Lolland-Falster 2011, 2014 og 2016