Gravminde-databasen

Bevaringsværdige gravminder på Lolland og Falster

Forside | Vælg kirkegård | Søg begravede

Torkildstrup (0812)

Gravsted: 1-1301-09-11

KgNr: 1
AfsNr: 1301
Gravplads: 9
Tilhørende: 9-11
Beplantning: Ingen.
Belægning: Perlegrus
Kantafgrænsning: Steler af rød granit, hvorimellem der er ophængt jernkæder, gråmalede.
Mål: Dybde: 335 cm
Bredde: 150 cm
Tilstand: God
JævnDato: 05-01-2009 Ini: HC
MuseumsNr: 1460_12aTorkildstrup (0812) | Gravsted: 1-1301-09-11

Gravminde nr.12

Registreringsårsag(er):
Over 100 År
Egnstypisk Mindesmærke
Fortjenstfulde Personer
Gravstedets Indretning
Andet:
Sognepræst

Inskription:
L.G. PASBJERG SOGNEPRÆST FOR TORKILDSTRUP OG LILLEBRÆNDE 1880-1887 FØDT 25. DECBR. 1821 DØD 15. NOVBR. 1887
Udsmykning:
Øverst i stenen et indhugget keltisk kors med solkrans. Inskriptionen: Versaler, indhuggede

Mål:
Højde med sokkel: Højde uden sokkel: 93 Bredde: 60 Dybde: 23
Materialer:
Granit, rød. Groft tilhugget.
Type:
Himmelport    (minde-typer)

Tilstand:
God
Jævn

Dokumenteret:
Dato: 31-12-2008

Øvrigt:
På kirkegårdskortet fra 1835 ser man, at der afsat en en plads øst for våbenhuset til præstegården - netop på dette sted.Dato: 05-01-2009


Dato: 05-01-2009


Note: Kort over Torkildstrup Kirkegaard, 1835.
Dato: 10-05-2011


Begravede:

Efternavn: Pasbjerg
Fornavn(e):L.G.
Født:25.12.1821
Død:15.11.1887
Stilling:Sognepræst
Sted:Torkildstrup og Lillebrænde
Andet:Præst i perioden 1880 til 1887.

 

Torkildstrup (0812) | Gravsted: 1-1301-09-11

Gravminde nr.13

Registreringsårsag(er):
Særlig Udsmykning
Kunstner Kunsthistorisk
Fortjenstfulde Personer
Andet:
Den lille biscuitmindekrans med egeløv er sjælden.Tidstypisk sten fra o. 1940.

Inskription:
LÆRER NIELS DIDRIKSEN * 1863 † 1937 OG HUSTRU ANNA F. JENSEN * 1863 † 1898
Udsmykning:
Stenens specielle udtryk skyldes den lille mindekrans i biscuit med egeblade - symbol for borgerdyd. Desuden er på stenen indhugget enkle geometriske mønstre, der antagelig som skriften har været bemalet - med sort eller rød farve. Inskriptionen: Versaler, indehuggede.

Mål:
Højde med sokkel: 87 Højde uden sokkel: 64 Bredde: 56 Dybde: 17
Materialer:
Granit, rød. Biscuit/porcelæn mindekrans.
Type:
Stele    (minde-typer)

Tilstand:
Jævn
Desværre er der gået et stykke af mindekransen - men stenen er alligevel meget interessant.

Dokumenteret:
Dato: 31-12-2008

Øvrigt:
På Systofte kirkegård er en granit gravsten, hvor der er påsat en mindekrans i metal (bronzelignende).Dato: 10-05-2011


Note: På det gamle kirkegårdskort fra 1835 er der afsat et gravsted også som "skolelod". Denne skolelærersten er dog flyttet over på præstens gravsted.
Dato: 19-06-2008


Dato: 10-05-2011


Begravede:

Efternavn: Didriksen
Fornavn(e):Niels
Født:1863
Død:1937
Stilling:Lærer

Efternavn: Didriksen
Fornavn(e):Anna
Fødenavn(e):Jensen
Født:1863
Død:1898

 

Åbne Samlinger / Museum Lolland-Falster 2011, 2014 og 2016