Gravminde-databasen

Bevaringsværdige gravminder på Lolland og Falster

Forside | Vælg kirkegård | Søg begravede

Nysted (0707)

Gravsted: 1_F_LAP_1864-Minde

KgNr: 1
AfsNr: F
Pladstxt: LAP
Tilhørende: LAP_MINDEPLADS
Beplantning: Tuja, enebær og contoneaster
Belægning: Perlesten
Kantafgrænsning: En oval afgrænsning med runde sandstens steler og jernkæder. Stelernes højde ca. 75 cm, diameter foroven 15 cm, forneden 23 cm.
I standernes top et lille jernspyd med "ringe" til at fæstne kæderne i.
Mål: Ovalens længde ca. 900 cm og bredden ca. 750 cm.
Tilstand: God
JævnDato: 09-12-2009 Ini: HC
MuseumsNr: MLF_0127_12aNysted (0707) | Gravsted: 1_F_LAP_1864-Minde

Gravminde nr.12

Registreringsårsag(er):
Over 100 År
Særlig Udsmykning
Særlig Inskription
Kunstner Kunsthistorisk
Fortjenstfulde Personer
Gravstedets Indretning
Andet:
Kirkegårdens mest markante gravminde.

Inskription:
På obeliskens østre side: Hans Rasmussen Lars Clausen Thorvald Chr. Wisberg Ander Ipsen Christen Edvardsen Martin Bruun Niels Christensen Mads Hansen Corp. Hans Hansen Jens Andersen Ballerup NIels Christensen Hedehuus Søren Peter Laurssen. Vi have en Gud, som er en Gud til megen Salighed for den Herre Herre[n] ere Udgange fra Döden. Ps. 68, 21 Herren bevare de Trosfaste Ps. 31, 24 På obeliskens vestre side: Dette Monument er opreist den 6te October 1865 af Beboere i Nysted, Landsognet og Herritzlev til taknemlig Erindring om de 12 Fædrenelands Forsvarere som i 1864 döde paa Aalholms Lazareth.
Udsmykning:
Monumentet over de faldne er kronet af en hjelm på obeliskens top. På mellemsoklen, der afsluttes med en trekantgavl og akroterier til alle fire sider, er mod øst en laurbærkrans omgivet af to (nedadvendte) fakler samt - i "gavlfeltet" - to krydsende dannebrogsflag. Nordsidens gavlfelt har et par krydsende geværer med bajonetter, sydsidens to krydsende kårder og vestsidens to krydsende kanonløb - samt tre kugler. Inskription: Indhuggede navne med latinske bogstaver, sortmalede.

Mål:
Højde med sokkel: Ca. 350 cm Højde uden sokkel: Ca. 285 cm (incl. mellemsokkel med ornamenter 87 cm) Bredde: Hovedsten lige over mellemsokkel/cippus-leddet ca. 40 cm Dybde: Som bredde
Materialer:
Grå sandsten - med udhugget dekoration. Soklen er støbt i cement.
Type:
Obelisk    (minde-typer)

Tilstand:
God
Jævn

Dokumenteret:
Dato: 09-12-2009

Øvrigt:
Sammenlign med gravmindet for faldne fra 1864 på Tårs kirkegård.Note: Navne-søjlen på obeliskens østside.
Dato: 09-12-2009


Note: Obeliskens sydside.
Dato: 09-12-2009


Note: Obeliskens nordside med de krydsende geværer med bajonetter.
Dato: 09-12-2009


Note: Udsmykningen på østsiden af mellemsoklen under navnene på de faldne. Her er laurbærkransen og de krydsende dannebrogsflag i centrum - til minde om de faldnes patriotiske indsats for fædrelandet. På hovedfeltet ses de nedadvendte fakler, som symboler for døden, omkring hæderskransen af laurbær.
Dato: 09-12-2009


Note: Bemærk standernes små "spydspidser" foroven.
Dato: 09-12-2009


Note: Øbesliskens vestre side.
Dato: 10-12-2009


Begravede:

Efternavn: Clausen
Fornavn(e):Lars
Død:1864

Efternavn: Rasmussen
Fornavn(e):Hans
Død:1864

Efternavn: Wisberg
Fornavn(e):Thorvald Chr.
Død:1864

Efternavn: Hansen
Fornavn(e):Hans
Død:1864

Efternavn: Christensen Hedehuus
Fornavn(e):Niels
Død:1864

Efternavn: Christensen
Fornavn(e):Niels
Død:1864

Efternavn: Ipsen
Fornavn(e):Anders
Død:1864

Efternavn: Laurssen
Fornavn(e):Sören Peter
Død:1864

Efternavn: Andersen Ballerup
Fornavn(e):Jens
Død:1864

Efternavn: Hansen
Fornavn(e):Mads
Død:1864
Stilling:Corp.

Efternavn: Bruun
Fornavn(e):Martin
Død:1864

Efternavn: Edvardsen
Fornavn(e):Christen
Død:1864

 

Nysted (0707) | Gravsted: 1_F_LAP_1864-Minde

Gravminde nr.13

Registreringsårsag(er):
Over 100 År
Egnstypisk Mindesmærke
Særlig Inskription
Kunstner Kunsthistorisk
Fortjenstfulde Personer
Gravstedets Indretning
Andet:
En krigsveteran fra 1864

Inskription:
H.P. Rasmusssen * 15 Juni 1840, † 31 Oktober 1887. Mistet begge Ben ved Dybbøl 13 April 1864.
Udsmykning:
Et kors øverst på tavlen. Inskription: Frakturskrift (gotiske bogstaver).

Mål:
Højde med sokkel: Højde uden sokkel: 68 Bredde: 47 Dybde: 8
Materialer:
Sort glastavle med sandstenblæst inskription. Indramning i cement.
Type:
Tavle    (minde-typer)

Tilstand:
God
Jævn

Dokumenteret:
Dato: 09-12-2009Dato: 08-09-2009


Dato: 17-09-2009


Begravede:

Efternavn: Ramussen
Fornavn(e):H.P.
Født:15.6.1840
Død:31.10.1887
Stilling:Veteran
Andet:Mistede begge ben den 13. april 1864 ved Dybbøl - altså før det store slag, stormen på stillingen den 18. april.

 

Åbne Samlinger / Museum Lolland-Falster 2011, 2014 og 2016