Gravminde-databasen

Bevaringsværdige gravminder på Lolland og Falster

Forside | Vælg kirkegård | Søg begravede

Samlet oversigt over udpegede bevaringsværdige gravminder på Lolland og Falster.

I 1986 vedtog Folketinget lov nr. 268 af 22. maj 1986 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde. Heri står, at landets danske kirkegårde skal gennemgås og de bevaringsværdige gravminder udpeges og registreres. Landets museer blev i den forbindelse udpeget til at være den fagkyndige aktør.

Museum Lolland-Falster har i forbindelse med selve registreringen besøgt de enkelte kirkegårde med det pågældende menighedsråd. Her udpegede museet og menighedsrådet de gravminder de ønskede at indstille som værende bevaringsværdige. Gravminderne blev valgt ud fra ni kriterier, der dækker meget bredt, så stenenes og personernes forskellighed dækkes ind.
Efter udvælgelsen blev stenen fotograferet, opmålt, beskrevet og inskriptionen registreret, hvorefter det hele blev tastet ind i en database. Efter færdigregistreringen er alt data samlet og at finde hos kirkens menighedsråd, provsten og på det tilhørende lokale museum.

Gravminde-databasen  er en samlet oversigt over de udpegede og registrerede gravminder på Lolland og Falster.
Der kan være udpegede gravminder, som ikke findes i denne database, da nogle stadig har ejerskab. Disse er endnu ikke en del af den færdige registrering, men de har mulighed for at blive dette.
Databasen indeholder stenenes oplysninger og enkelte sten har uddybende bemærkninger.


Åbne Samlinger / Museum Lolland-Falster 2011, 2014 og 2016